نمونه کار طراحی سایت اختصاصی لوازم ورزشی فنزو

ساخت سایت اختصاصی لوازم ورزشی فنزو که در زمینه واردات و فروش انواع لباس ورزشی فعالیت دارد.

نام پروژه: طراحی فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی

آدرس سایت:www.fanzo.ir

نوع وب سایت: طراحی فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه پوشاک ، طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت تجاری

تاریخ تحویل : 2 تا 3 هفته کاری