نوشته‌ها

هوش هیجاني و مدیریت بازار

هوش هیجاني و مدیریت بازار

/
هوش هیجاني و مدیریت بازار هوش هیجانی چیست؟ در سال 1980 برای اول…
عوامل اجتماعی موثر بر بازار

عوامل اجتماعی موثر بر بازار

/
عوامل اجتماعی موثر بر بازار رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل …
تقسیم بندی بازار و تعیین بازار هدف

تقسیم بندی بازار و تعیین بازار هدف

/
تقسیم بندی بازار و تعیین بازار هدف براى تقسيم بندی بازار، روش واحدى وجو…