رفتار مصرف کننده

عوامل تأثیرگذار بیرونی بر رفتار مصرف کننده

عوامل تأثیرگذار بیرونی بر رفتار مصرف کننده

فرهنگ، عبارت است از یک مفهوم پیچیده که دربرگیرنده دانش، باورها، هنر، قوانین، اخلاقیات، آداب و سنن و بسیاری دیگر از توانایی های افراد یک جامعه است. فرهنگ ها در ابعادی شامل عوامل جمعیت شناختی، زبان، ارتباطات غیرکلامی، و ارزش ها با یکدیگر متفاوت هستند.

جنبه های مختلف فرهنگ:

فرهنگ یک مفهوم جامع است و این مفهوم شامل هر چیزی است که بر فرایندهای فکری و رفتاری افراد تأثیر می گذارد.
فرهنگ اکتسابی است.
به دلیل پیچیدگی جوامع مدرن، فرهنگ به ندرت می تواند جزئیات از پیش تعیین شده ای را برای بروز رفتارهای مناسب در اختیار ما قرار دهد.
ماهیت تأثیر فرهنگی به نحوی است که ما به ندرت از آنها مطلع هستیم. ارزش ها، هنجارها، مجازات ها و الگوی مصرف ارزش های فرهنگی باورهای پذیرفته ای شده ای هستند که تمایالت افراد را تأیید و تثبیت می کنند و افراد متفقاً به آنها اعتقاد دارند.
بسیاری از ارزش ها در فرهنگ ها متفاوت هستند و بر فرایند مصرف تأثیر می گذارند.

ارزشهای فرهنگی شامل:
ارزش های غیرگرایانه :بازتاب دیدگاه جامعه از روابط مناسب بین افراد و گروه های درون جامعه
ارزش های محیط گرایانه:بازتابی از روابط یک جامعه با محیط های اقتصادی، تکنیکی و فیزیکی
ارزش های فردگرایانه :بازتاب اهداف و نگرش و خواست تک تک اعضای جامعه در مورد زندگی

تفاوت های فرهنگی در ارتباطات غیر کلامی:

هر فرهنگ مرکب از سیستم ها و زبان های ارتباطی غیرکلامی و خاص فرهنگ خود است.
سیستم های ارتباطی غیرکلامی به مفهوم معانی قراردادی یک فرهنگ برای فعالیت ها، وقایع و هر شیوه دیگر ارتباطی است که از کلمات استفاده نمی کند.
همانطور که زبان و شیوه ارتباطات کلامی در فرهنگ های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد زبان های غیرکلامی فرهنگ های مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است.

تفاوت های فرهنگی در ارتباطات غیر کلامی:
عوامل تاثیر گذار بر ارتباطات غیر کلامی فرهنگ جهانی میزان ظهور یک و یا چند بخش جدید از بازار با فرهنگ خاص خود در میان مصرف کنندگان در سطح جهان است.
این بدین معنی نیست که این نام های تجاری از شیوه های تبلیغاتی یکسان در سطح جهان استفاده میکنند بلکه مفاهیم بنیادین و سمبولیک آنها در سطح جهان یکسان است.

استراتژی بازاریابی میان-فرهنگی

پیاده سازی استراتژی های بازاریابی و خصوصاً تبلیغات بین فرهنگ های مختلف به صورت استاندارد سازی شده منجر به صرفه جویی های فوق العاده می گردد.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و بازاریابی اینترنتی با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه

تدوین استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی و ارزش ها

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید