تبلیغات در تلفن همراه,روش ها تبلیغات و بازاریابی در تلفن همراه,تاثیر موبایل بر بازاریابی,شیوه های نوین بازاریابی و تبلیغات,بازاریابی شبکه های اجتماعی

تبلیغات در تلفن همراه

تبلیغات در تلفن همراه

از تلفن ھمراه تا ھمه چیز ھمراه با گسترش روزافزون و ھمه جانبه فناوري و به تبع آن ارتقاي آگاھي، دانش و تعاملات اجتماعي و تجاري، در گذر زمان شاھد بروز یك تغییر حالت در زندگي روزمره انسان امروزي ھستیم. انسان امروزي برخلاف گذشته در عرصه گشته و این (Mobile) تعاملات روزانه خود در تمامي جنبه ھا دچار حالت متحرك این امر باعث شده كه مدت زمان بیشتري را بیرون از محل زندگي خود سپري كند.
انسان در گذشته تمام تعاملات اجتماعي، شغلي، و زندگي روزانه خود را در دایره اي به شعاع چند كیلومتري محدود كرده بود. امروزه اغلب انسان ھا براي رفتن به محل كار خود مسافت بیشتري را طي مي كنند و تعداد مسافرت ھاي درون شھري بسیار افزایش یافته است.
صنایع مقتدر و عظیمي به موازات شكل گیري این دگردیسي در زندگي انسان پدید آمدند. صنعت حمل ونقل كه در روزگار گذشته به صورت انفرادي تامین مي شد، رفته رفته به صنعتي فراگیر، عمومي، و تجاري مبدل شد.
ظھور صنایعي چون فست فود، رستوران ھا، مراكز خرید، و مراكز تفریحي، به زندگي انسان پویایي و تحرك بیشتري داد.
رفت و آمد به محل كار، تحصیل، خرید و غیره، به ویژه در گروه سني جوانان به تدریج باعث شد تا انسان بیش از نیمي از شبانه روز را در محیط بیرون
و خارج از خانه سپري كند.مي توان جامعه امروزي را از لحاظ تحرك به دو گروه تقسیم كرد: گروه اول را جوانان تشكیل مي دھند كه ھمان گونه كه به آن اشاره شد از تحرك بالایي برخوردار مي نامیم. گروه دوم را (Mobile Society) « جامعھ متحرك » اند. این گروه را جمعیت كم تحرك تر جامعه تشكیل مي دھند كه شامل خانه داران، سالمندان، و خانه نشینان مي شود.
گروه اول از عادات، نگرش ھا، و رفتارھاي ویژه برخوردار اند. بھ عنوان مثال، نیاز این قشر به اطلاع رساني و تبلیغات از گروه دوم كه جامعه اي تقریبا ثابت
ھستند، كاملا متمایز است.
آنھا در زمان خرید، مشتریان خودانگیزه ھستند كه ھر قدر میزان تحرك بیشتر باشد، به ھمان میزان خودانگیزگي در آنھا بیشتر خواھد بود. (Mobility)
مصرف كنندگان گروه جامعه متحرك، بیشتر از خانه نشینان براي خریدھایشان پول خرج مي كنند و از خود ماجراجویي بیشتري در فرایند خرید نشان مي دھند. عدم استقبال از تھیه لیست نیازھا پیش از اقدام بھ خرید نیز بیانگر این تفاوت است.
اعضاي جامعه متحرك، میزان تحرك، میل به خرید، و فركانس مراجعه به مراكز خرید را به موازات ھمدیگر در این گروه افزایش مي دھند.
حجم معاشرت و تعاملات اجتماعي این گروه به نسبت افزایش تحرك روزانه،افزایش خواھد یافت. افزایش تجربه و آگاھي باعث شده تا توقع این قشر در تامین
نیازھاي اطلاع رساني بسیار زیاد شود.
دیگر نمي توان این قشر را تنھا از طریق كانال ھاي تلویزیوني و رادیویي و نشریات از لحاظ نیازھاي سرگرمي و آگاھي تامین نمود.
اینگونه بود كه رسانه ھاي كمكي در راستاي از میان بردن خلا پشتیباني تبلیغات بر اطلاع رساني ظھور كردند و تبلیغات محیطي، اینترنت، و آخرین آنھا
جامعه متحرك را در دستیابي به آگاھي و شناخت بھتري از ، روي تلفن ھمراه محصولات و خدمات ھمراھي نمودند، به طوري كه میان این رسانه ھا كه ھر كدام به صنعتي پولساز مبدل شده اند، رقابت نفس گیري درگرفته است. تبلیغات محیطي از ھمان بدو ظھورش از اقتدار خاصي برخوردار بوده و امروزه نیز با تجھیز بهفناوري ھاي دیجیتال جایگاه خود را كماكان حفظ نموده است.
اینترنت نیز به ابزاري چندمنظوره مبدل شده و كاربران آن روزبه روز افزایش پیدا مي كنند. اما ھنوز به روزي نرسیده ایم كه اغلب جامعه به كاربران آن مبدل شوند.
و اما تبلیغات در تلفن همراه، آنچنان قدمتي ندارد، اما با توجه به قابلیت ھاي منحصر به فرد تلفن همراه و ویژگی در دسترس بودن آن، در جامعه کمتر کسی را می توان دید که حداقل مالک یک سیم کارت نباشد. تلفن همراه به عنوان شخصي ترین ابزار ارتباطي، چیزي نمانده كه مرزھاي ارتباطات را در ھم بشكند
انسان متحرك امروزي، در آیند هاي نه چندان دور، « نیازھاي ھمراه » و با تركیب به ابزار ھمه كاره براي انسان روزگار مدرن مبدل شود.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و تبلیغات و بازاریابی با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید