صنعت تبلیغات

صنعت تبلیغات ھمراه مقتدرانه از گرد راه میرسد

صنعت تبلیغات ھمراه مقتدرانه از گرد راه میرسد

امروزه یك كاربر تلفن ھمراه بطور متوسط روزانه چھارده ساعت تلفن ھمراه خویش را حمل مي كند. موسسه گا…… در گزارش تعداد پیام كوتاه تبادل شده در سال 2008 را ٢ ترلیون پیام اعلام نمود. چه تحولاتي در حال رخ دادن است؟
اپراتورھاي تلفن ھمراه با تكیه بر آخرین دستاوردھاي نوآورانه خود در آوردگاھي پررقابت و دیجیتال سعي دارند تا محتواي تبلیغاتي ارزشمندتري را از طریق تلفن ھمراه براي مخاطبان خویش ارسال كنند.
میزان رشد بازار تبلیغات از طریق تلفن ھمراه در كشور آمریکا در سال 2008 23 میلیون دلار و برای سال 2012 1/4 میلیارد دلار بوده است.
صنعت تلفن ھمراه كه روزگاري نه چندان دور، به عنوان تحول در تغییر شكل ارتباطات از ثابت به سیار به شمار مي آمد، امروزه به پرھیجان ترین، پررونق ترین
گجت قرن بیست ویك مبدل شده است.
صنعت ھا و تعاملات انسان قرن حاضر ھمگي در طول چند سال گذشته از حالتي سنتي به مدرن مبدل شده و پسوند الكترونیك را به لطف گسترش صنعت آي تي به یدك مي كشند.
دولت الكترونیك، خدمات الكترونیك، پست الكترونیك و ….. جایگزین جدیدي به جاي این پسوند مدرن پا به عرصه ظھور گذاشته كه به دلیل برخورداري از مزیت ھایي در صورت فراگیر شدن، به این زودي ھا كنار گذاشته نخواھد شد. و شاھد آن ھستیم كه كشورھاي صاحب فناوري ھاي « ھمراه » این پسوند
به « الكترونیك » پیشرفته در این زمینه در حال تجربه یك دگردیسي عظیم از حالت همراه می باشند.
« ھمراه » ویژگي ھاي الكترونیك مرزھاي جغرافیایي را درنوردیده است اما پسوند آنگونه كه از معنایش معلوم است ھمیشه در دسترس است.
دولت ھاي الكترونیك رفته رفته به دولت ھاي ھمراه تبدیل شده و خدمات نیز دیگر ھمیشه دردسترس خواھند بود، ٢۴ ساعت روز، ھفت روز ھفته این ابزار با تكیه بر مزیت ھایي از قبیل خصوصي بودن، ھمیشه دردسترس بودن و تكنولوژي …. بودن آن به شدت مورد توجه مردم به خصوص رده سني جوانان 18 تا 35 سال قرار گرفته است.
تلفن ھمراه با توجه به مزیت ھایي كه به آنھا اشاره شد به شدت مورد توجه صنعت بازاریابي و تبلیغات قرار گرفته و این روزھا، شركت ھاي پیشرو در این عرصه ھا به نحوي به دنبال افزایش نفوذ و تسخیر این فرصت تازه و بالقوه ميباشند. اینكه بتوان از طریق ابزاري ارتباطي و شخصي، پیام تبلیغاتي یك محصول را براي كاربر ارسال نمود را مي توان بزرگترین رویاي شركت ھاي تبلیغاتي به شمار آورد . چون این ابزار كم كم مي رود تا به ریموت كنترل زندگي انسان قرن ٢١ مبدل شود ھمیشه چرا كه ابزاري است شخصي، ارتباطي، كاربردي و مھمتر از ھمه در دسترس بودن.
صرف نظر از قابلیت ھا فني ضعیف این ابزار نسبت به تلویزیون كه شامل كوچكي صفحه نمایش، ضعف قدرت پردازش تصویر و ….. است. متحرك بودن این ابزار در اغلب ساعات استفاده باعث مي شود كه ویژگي ھاي خاص، در محتواي ارسالي براي كاربران این ابزار مورد توجه قرار گیرد.
گسترش خدمات اینترنت بر روي پلتفورم تلفن ھمراه و افزایش سرعت و خدمات این گروه، افزایش رزولوشن دوربین ھاي عكاسي، توسعه نرم افزارھاي كاربردي، گسترش و توسعه سیستم موقعیت یاب جغرافیایي و …. مي رود. تا تلفن ھمراه به ابزاري تبدیل شود كه انسان امروزي بدون آن، زندگي دیجیتال برایش غیر ممكن تصور شود.
قصد (Mobile Advertising) صنعت نوظھوري تبلیغات از طریق تلفن ھمراه آن دارد كه در آینده اي نه چندان دور رقباي رسانه اي سنتي خود را از میدان رقابت
بدر كند.
تلفن ھمراه چه خواسته چه ناخوانده جایگاه محكمي در زندگي امروزي بدست آورده است و تازه نفس، بالقوه و مقتدرانه سھم قابل توجھي از بازار تبلیغات مدرن را تصاحب خواھد نمود.
در كلام آخر باید گفت: توان بالقوه و حیرت آوري تلفن ھمراه در توانمندسازي صنعت تبلیغات و بازاریابي در حال آشكار شدن است. بحران اقتصادي كه امروزه
بودجه ھاي تبلیغاتي تمام شركت ھاي نامي جھان را محدود كرده است، آنھا را به چشم انتظاران شیوه ھایي تاثیرگذار و كم ھزینھ در جذب مخاطب مبدل ساختھ است.
ارتباط صمیمانه و متداوم كاربران این ابزار را با آفت ھا و ضعف ھاي رسانه ھاي قلدر سنتي مقایسه كنید، آنگاه به روشني برایتان آشكار مي شود كه تلفن ھمراه شیوه اي جدید از تعامل پایدار میان آگاھي و مخاطب را در پیش گرفته است.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و تبلیغات و بازاریابی با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید