استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار

 استراتژی کسب و کار

تعاریف لغت نامه ای استراتژی کسب و کار

اصول و قواعدی که نشان می دهد چگونه یک کسب و کار از منابعی که در اختیارش قرار دارد، جهت رسیدن به اهدافش استفاده می کند
برنامه ای تفصیلی برای دستیابی به موفقیت در یک یا تمامی بخش های کسب و کار

تعاریف علمی استراتژی کسب و کار

عبارت است از برنامه ای بلندمدت از فعالیت ها، که به منظور دستیابی به اهداف خاص یا مجموعه ای از اهداف تدوین شده است
استراتژی کسب و کار عبارت است از الگوی عملیات و تصمیمات، که شرح می دهد چگونه یک شرکت به مزیت رقابتی می رسد و آن را حفظ می کند.(زوتا و آمیت)
برنامه بلندمدتی است که از جانب هر کسب و کار باید به منظور تعیین حیطه فعالیت و چگونگی رقابت در بازارهای مختلف تدوین گردد. (شارون پِن)
استراتژی کسب و کار عبارت است از الگوها، برنامه ها و تصمیماتی که مشخص کننده بازار هدف شرکت و چگونگی نفوذ در آن می باشد و در این راه کیفیت رقابت، چگونگی بخش بندی مشتریان، منابع مورد نیاز و کاالها و خدماتی که باید توسط شرکت ارائه شود را نمایان می سازد. (بیجرکاستن و همکارانش)
استراتژی کسب و کار مجموعه ای یکپارچه و هماهنگ از فعالیت ها و ارتباطات است که به منظور خلق ارزش برای مشتریان و کسب مزیت رقابتی با تکیه بر شایستگی محوری کسب و کار تدوین می گردد.
برنامه جامع و بلندمدت حوزه فعالیت و بازار و چگونگی انجام تصمیمات و اقداماتِ اساسی کاسب کاران برای دستیابی به اهداف معین بویژه رقابت پذیری و ماندگاری در کسب و کار وبازار

در استراتژی کسب و کار باید به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:

شرکت در میان رقبا از چه جایگاهی برخوردار است؟
چه کسب و کاری انجام می دهد؟
چه کالا و خدماتی ارائه می دهد؟
بخش بندی مشتریان شرکت چیست؟
از چه منابع و قابلیت هایی برخوردار است؟
چگونه و چه موقع وارد بازار می شود؟
چگونه رقابت می کنید؟

اجزء یک استراتژی کسب و کار

یک استراتژی کسب و کار معتبر 5 جزء اصلی دارد:
شایستگی های محوری فعلی یا مدنظرِ شرکت شما
شرح تفاوت شما با رقبا
صنعت یا صنایعی که شما قصد رقابت در آن دارید
برنامه شما جهت چگونگی فعالیت در حوزه بازاریابی، تولید، تکنولوژی اطالعات، امور مالی و توسعه سازمان
پیش بینی های مالی که نشان دهد چگونه برنامه های شما نیازمندی های ذی نفعان شرکتدر طی 3 الی 5 سال آینده را برآورده می کند.

انواع استراتژی های کسب و کار

طبقه بندی مایلز و اسنو
طبقه بندی پورتر
طبقه بندی میلر

مایلز و اسنو 4 نوع استراتژی را مطرح کردند:

تدافعی
بر تولید محدود متمرکز است و به دنبال ثبات و کارآیی می باشد. در این نوع استراتژی کنترل به صورت متمرکز است

آینده گر
نقطه مخالف استراتژی تدافعی است و به دنبال فرصت ها و تولیدات جدید می باشد. از ریسک بالا، انعطاف پذیری بالا و نوآوری بالا برخوردار است.
حسابگر
حالت بینابین استراتژی تدافعی و استراتژی آینده نگر است و به طور همزمان بر انعطاف پذیریو ثبات تأکید دارد.

انفعالی
محدود و جزیی، و بدترین نوع استراتژی است. این استراتژی در پاسخ به محیط، بسیار ضعیف است.

پورتر 3 نوع استراتژی را مطرح کرده است:

رهبری در هزینه بر کارآیی و کاهش هزینه ها تمرکز می کند و این باعث کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابت می شود

هدف هر سازمانی در پیروی از استراتژی هزینه پایین، داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبا به واسطه انجام هر کاری باهزینه پایین تر نسبت به آنها است

مزایای استراتژی رهبری در هزینه

چون هزینه سازمان پایین تر از رقبا است، سازمان قادر به ارائه قیمت کمتری نسبت به رقبا بوده، در حالی که هم چنان سطح سود خود را همانند رقبا حفظ می کند.
اگر رقابت در صنعت افزایش یابد و سازمان ها شروع به رقابت قیمتی نمایند، سازمانی که از رهبری هزینه برخوردار است می تواند وضعیت بهتری نسبت به رقبا داشته باشد چون هزینه کمتری دارد.

خطرات اصلی استراتژی رهبری در هزینه
توانایی رقبا برای یافتن روش های تولید با هزینه ای پایین تر یا برابر با هزینه سازمانی که رهبر هزینه به شمار می رود.
توانایی رقبا در تقلید از روش های رهبر هزینه

تمایز بر برتری در حداقل یکی از عوامل آمیزه بازاریابی متکی است
هدف این استراتژی رسیدن به مزیت رقابتی از طریق ارائه کاالها و خدماتی است که از نظر مشتریان، منحصر به فرد درك می شود
سازمانی که از این استراتژی پیروی می کند قادر به مطالبه قیمت بالاتری برای محصولات خود است. و این باعث می شود که سازمان عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشد و سود متوسط بالاتری نسبت به آنها کسب کند

مزایای استراتژی متمایزسازی
سازمان را در مقابل رقبا بیمه نموده و این به دلیل وفاداری به مارك محصولات آن سازمان است
سازمانی که از این استراتژی پیروی کند از قدرت چانه زنی خریداران قدرتمند در امان است و این به دلیل منحصر به فرد بودن محصولاتش است
ایجاد مانع ورود برای رقبای جدید به دلیل وفاداری به مارك محصولات سازمان

خطر اصلی استراتژی متمایزسازی
توانایی رقبا در تقلید از محصوالت سازمان

تمرکز بر توجه به بخش کوچکی از بازار و ارضا نیاز خریداران آن بخش معطوف است
منطق این روش بر این اساس بنا نهاده شده است که توجه بر روی یک بازار و یا یک محصول، نسبت به شرکت هایی با بازارهای متعدد، باعث سرویس دهی بیشتر و دقیق تر خواهد گردید.

میلر4 نوع استراتژی را مطرح کرده است:

نوآوری واژه نوآوری حدی را که یک سازمان اقدام به معرفی خدمات و کالاهای جدید می نماید ارزیابی می کند
رابینز و بارنول مطرح ساختند که استراتژی نوآوری به جست وجوی فرصت های بدیع و جدید در بازار می پردازد و به معنی تغییرات جزیی در کالاها و خدمات قبلی سازمان نیست این استراتژی به دلیل ماهیتی که دارد همه مدیران در سراسر سازمان را مجبور می کند که در فنون تولید و بازاریابی جدید درگیر شوند.
این استراتژی از استراتژی آینده نگر مایلز و استون و متمایزسازی پورتر استفاده می کند
بازاریابی ممتاز شدت تلاش برای ایجاد وفاداری مشتری را از طریق تحقق یک نیاز خاص منحصر به فرد منعکس می کند
در این نوع استراتژی سازمان با استفاده از تبلیغات، بخش بندی بازار و قیمت گذاری پرستیژی در جست وجوی خلق یک تصویر مناسب برای محصولات خود است
میلر بیان می کند که استفاده از این نوع استراتژی ضرورتاً به معنای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر و یا به روزتر نیست
این استراتژی همانند نزدیک و مرتبط با استراتژی متمایز سازی پورتر است
گستره، حوزه پاسخ گویی بازار یا کسب و کار را به مشتریان متنوع و محدوده جغرافیایی آنها و تعداد محصولات منعکس می کند.
رابینز و بارنول اشاره می کنند که بعضی از سازمانها فقط در مناطق محلی خاصی فعالیت دارند ولی بعضی دیگر در جهت گسترش عملیات خود در سطح منطقه ای، ملی و یا حتی سطح بین المللی تلاش می کنند.

کنترل هزینه، کنترل هزینه حدی است که یک سازمان هزینه هایشان را شدیداً کنترل می کند و از وقوع نوآوری غیر ضروری و هزینه های بازاریابی جلوگیری کرده و برای فروش محصولات اساسی اش بر قیمت های پایین متکی است. این استراتژی همانند استراتژی رهبری هزینه پورتر و تدافعی مایلز و اسنو است.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و سئو با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه

مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی

تدوین برنامه راه اندازی کسب و کار 

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید