بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

مقدمه
همان گونه که پیتر دراکر متفکر و اندیشمند بزرگ مدیریت می گوید، مهم ترین وظایف یک سازمان نو آوری و بازاریابی است . حیات هر سازمان، چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی در گرو موفقیت بازاریابی آن سازمان است.
بازاریابی اگرچه از نظر علمی، رشته جوان و نسبتا جدیدی است اما در طی همین دوره اندک نیز تحولات فراوانی را طی نموده است. یکی از این تحولات، ظهور فناوری اطلاعات در امور تجاری و بازرگانی است.
تجارت الکترونیکی، اصول اساسی انجام تجارت را به چالش کشیده است. مصادیق و تاثیرات این تغییرات در حوزه بازاریابی نسبت به سایر حوزه های وظیفه ای سازمان بارزتر است .
امروزه دیگر مفهوم بازاریابی سنتی جوابگوی نیازهای در حال افزایش مشتریان و محیط رقابتی و همواره در حال تغییر نیست. در این قسمت سعی می شود تا به بحث بازاریابی اینترنتی به عنوان مهم ترین جزء دنیای الکترونیکی جدید پرداخته شود.

مفهوم بازاریابی اینترنتی

واژه بازاریابی نیز همانند واژه های کسب و کار الکترونیکی از نظر تعریف، با تنوع روبه روست و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است.
بازاریابی اینترنتی را این گونه تعریف می شود:
بازاریابی اینترنتی عبارت است از ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان از طریق فعالیتهای « بهنگام، با هدف تسهیل مبادله نظرات، کالاها و خدماتی که اهداف هر دو طرف معامله. » (خریدار وفروشنده ) را بر آورده سازد بازاریابی اینترنتی عبارت است از رسیدن به اهداف بازاریابی از طریق استفاده از فناوری ارتباطات الکترونیکی کومنار، بازاریابی اینترنتی را حالت مجازی بازاریابی سنتی می داند، به طوری که همه مراحل بازاریابی در یک زمان اتفاق می افتد ؛ در مقابل، بازاریابی سنتی حالت خطی دارد چرا که به صورت فرایند متوالی و به طور مرحله ای به وقوع می پیوندد.

به طور کلی می توان بازاریابی اینترنتی را بدین صورت تعریف نمود:
انجام تمام یا بخشی از فعالیتهای بازاریابی از طریق اینترنت در راستای تحقق اهداف برنامه های بازاریابی

تفاوت بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی
1- در بازاریابی سنتی بخش بندی بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی (از قبیل سن، جنس و
درآمد) رایج است ولی در بازاریابی مبتنی بر فناوری، بخش بندی بیشتر بر اساس خصوصیات رفتاری ( از قبیل موقعیتها، وضعیت مصرف کننده، میزان استفاده و منافع) می باشد.
2-در بازاریابی سنتی شرکت از طریق تبلیغات سعی دارد تا کالاهای خود را به مشتریان بفروشد و در این راه شرکت، پیشقدم است ولی در بازاریابی مبتنی بر فناوری شرکت از طریق تبلیغات انگیزه و شوق لازم را در مشتریان خود ایجاد می کند به طوری که آنها به دنبال محصولات شرکت هستند .
3-در بازاریابی سنتی از ابزارهای ترفیعی و تبلیغی واحد و یکسان در سطح انبوه استفاده می شود ولی در بازاریابی مبتنی بر فناوری بر اساس ویژگیهای هر مشتری ممکن است این ابزارها تفاوت کند.
4- قیمت گذاری در بازاریابی سنتی توسط شرکت صورت می گیرد ولی در بازاریابی مبتنی بر فناوری قیمت را مشتریان تعیین می کنند.
5- در بازاریابی سنتی واسطه های متعدد وجود دارند ولی در بازاریابی مبتنی بر فناوری این واسطه ها قابل حذف اند .
6-نهایتا در بازاریابی سنتی تولید محصولات جدید محدود است و در بازاریابی مبتنی بر فناوری، بر اساس نیازها و خواسته های مشتریان محصولات جدید و متنوعی به بازارعرضه می شود.

اجزای بازاریابی اینترنتی
دن و دن بازاریابی بهنگام را مجموعه ای از پنج جزء زیر می دانند :
1-ترفیع: ترفیع شامل تبلیغات و هر نوع فعالیت طراحی شده، جهت ایجاد آگاهی مشتریان از محصولات شرکت است. اینترنت امکان توزیع گسترده تر و پیچیده تری را نسبت به حالت سنتی بازاریابی فراهم می کند و تامین کاتالوگهای سفارش داده شده را امکان پذیر می سازد.
2- تماس یک به یک: منظور از تماس یک به یک عبارت است از تماس هم زمان مشتریان شرکت از طریق لیست الکترونیکی و لیستهای پستی شرکت در هر نقطه از جهان.
3- قطعی شدن معامله : انجام معامله یا اصطلاحا جوش خوردن معامله بر مبنای تعیین قیمت وتوافق طرفین است.
4- مبادله : عبارت است از پرداخت وجه در ازای محصول خریداری شده. این وجه معمولا از طریق ابزارهای دیجیتالی مثل کارت اعتباری یا کارت بدهی صورت می گیرد.
5- تامین سفارش : عبارت است از حمل کالاها و خدمات از طریق سیستم سنتی یا ابزارهای دیجیتالی .

فرایند بازاریابی اینترنتی

این فرایند هفت مرحله دارد :
مرحله اول : تعیین استراتژی شرکت و استراتژی در سطح واحد کسب وکار .
در این مرحله شرکت باید استراتژیهای خود را برای کسب مزیت رقابتی و بر اساس تجزیه و تحلیل در سطوح شرکت و واحد کسب وکار تدوین نماید.
مرحله دوم : تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار.
در این مرحله شرکت باید اقدام به تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار نماید و روندهای جذاب و فرصتهای ایجاد شده را شناسایی کند.
مرحله سوم : تدوین استراتژی بازاریابی .
در این مرحله شرکت با توجه به استراتژیهای سطوح بالاتر (سطح شرکت و سطح واحد کسب وکار) و نیز با توجه به تجزیه و تحلیل وضعیت بازار، برای تحقق اهداف خود، اقدام به تدوین استراتژی بازاریابی می کند.
مرحله چهارم : طراحی تجربه مشتری.
منظور از آن، ادراک و تعبیر مشتریان هدف، از محرکهایی نظیر قیمت ، کیفیت و غیره است. شرکت باید به گونه ای این محرکها را طراحی و انتخاب کند که بتواند ادراک و تعبیر مشتریان را در جهت دلخواه خود سوق دهد.
مرحله پنجم : طراحی برنامه بازاریابی.
در طی این برنامه اهداف، ابزارها و روش رسیدن به اهداف برنامه شناسایی شده، مراحل لازم برای اجرای استراتژیهای بازاریابی نیز در نظر گرفته می شود.
مرحله ششم : ایجاد تعامل با مشتری.
در این مرحله شرکت با مشتری ارتباط برقرار می کند . این ارتباط ممکن است جهت کسب اطلاعات یا فروش کالا و خدمات باشد.
مرحله هفتم : ارزیابی نتایج برنامه بازاریابی .
صرف اجرای برنامه بازاریابی کافی نیست و شرکت باید از طریق ارزیابی و سنجش عملکرد برنامه اجرا شده، میزان موفقیت وتحقق اهداف خود را بسنجد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به گفتگو ملحق بشید ؟
در صورت تمایل همکاری کنید !

پاسخ دهید