برندسازی چیست؟

برندسازی چیست؟

برند چیست؟
یك نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح، یا تركیبی از این ها است . كه برای شناسایی كالاها یا خدمات یك فروشنده یا گروهی از فروشندگان و برای متمایز كردن این كالاها و یا خدمات از كالاها یا خدمات رقبا به كار می رود .
برند آن چیزی است كه باعث تفاوت میان ظرف حاوی شكر، آرد، آب معدنی و نوشابه می شود .
برند نشانگر ویژگی های ملموس و ناملموسی است كه مصرف كننده برای یك محصول یا یك نوع خدمات قائل است.
این ویژگی ها در نام ، علامت تجاری،مارک و طرح و یا تركیبی از این موارد دیده می شود .
فرو شنده براساس قانون عالمت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اختیار دارد. بدین ترتیب نامهای تجاری جدای از دارایی هایی نظیر مجوز
بهره برداری، حق چاپ و غیره هستند كه از مدت زمان اعتبار خاصی برخوردارند، یك نام تجاری تعهد دائمی یك فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگیها، مزایا و خدمات خاصی به خریداران می باشد.

چرا نام تجاری مهم است؟
در دنیای امروز كه بازارهای آن مملو از محصولاتی است كه از لحاظ فیزیكی تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند. یك نام تجاری، می تواند تمایز چشمگیری را
ایجاد كند. كه در اذهان و قلوب مردم ملكه و ماندگار شود.
در دنیای بدون نام تجاری محصوالت تنها طبق قانون عرضه و تقاضا و بر اساس قیمتشان، مبادله می شدند. نام تجاری به شركت ها این امكان را می دهد كه تقاضای مشتریان را مدیریت نمایند و مشتریان را ترغیب كنند تا تصمیم خرید خود را بر اساس عوامل دیگری به جزعامل قیمت اتخاذ نمایند .

ارزش نام تجاری در دنیا

 

برندسازی چیست؟

100 برند مصرفی دنیای اسلام

برندسازی چیست؟

مدیریت بر نام های تجاری

مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با : هدف گذاري، برنامه ریزي، اجرا و كنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش كند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بكوشد.

معانی نامهای تجاری
ویژگیها :
مرسدس بنز : قیمت بالا ، ساخت خوب، مهندسی عالی، دوام پذیری، حیثیت و اعتبار، قیمت دست دوم بالا، سرعت و …
مزایا:
مشتریان خریدار ویژگی نیستند بلكه به دنبال مزیتها هستند. ویژگیها باید به مزیتهای عملیاتی یا عاطفی تبدیل شوند.
تبدیل ویژگی دوام پذیری به مزیت عملیاتی :

من مجبور نخواهم بود هر چند سال یك بار اتومبیلی نو بخرم

تبدیل ویژگی ارزشمندی به مزیت عاطفی :

اتومبیل كمك می كند من احساس كنم مهم و پسندیده هستم

تبدیل ویژگی ساخت خوب به مزیت عملیاتی و عاطفی

در صورت بروز حادثه به من آسیبی وارد نمی شود

فواید:
نام تجاری همچنین درباره فوایدی كه تولیدكننده ارائه می كند هم مطالبی گفتنی دارد . بازاریاب نام تجاری، باید گروههای خاصی از خریداران اتومبیل را كه به دنبال این فواید هستند شناسایی و بررسی كند .
مرسدس : سمبل عملكرد خوب، ایمنی، حیثیت و اعتبار است.
فرهنگ :
نام تجاری ممكن است، نشانگر فرهنگ خاصی باشد.
مرسدس بیانگر فرهنگ آلمان است:نظم،كارآمدی و كیفیت برتر
استفاده كننده :
نام تجاری، نوع مصرف كننده یا استفاده كننده كالا را مشخص می سازد. استفاده كنندگان از كالا كسانی خواهند بود كه برای ارزش، فرهنگ و شخصیت كالا احترام قائل می شوند .

تدوین راهبردی برندسازی

نام تجاری پدیده ای است كل نگر.
بنابراین نباید ارزشهای نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل كرد.
باید اجزا را مرتبط با هم دیده و برای خلق نام تجاری تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم كرد، به گونه ای كه بین آن اجزا هم افزایی ایجاد شده و نام تجاری قدرتمندی بنا شود.
برای موضع یابی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشكیل دهنده نام تجاری بهره می بریم:
1 .مولفه كاركردي:
محصول یا خدمت چه كاری را انجام می دهد؟
2 .مولفه روان شناختی:
كدامیك از نیازهای انگیزشی، توسط محصول یا خدمت برآورده می شود؟
3 .مولفه ارزیابی كننده:
نحوه ارزیابی مصرف كننده از نام تجاری چگونه است؟

قوانین ثبت نام تجاری

قانون گسترش (توسعه) در برندینگ :

قدرت یك نام تجاری ، نسبت معكوس با گسترش آن دارد.
شورلت : در سال 1۹۸۶ فروش: 1/817/937
شورلت : فروش امروز:1/000/000
علت :
تلاش برای رضایت همه گروهها ، موجب شد كه مفهوم و نفوذ نام تجاری نادیده انگاشته شود.
قانون اختصار در برندیگ :
زمانی كه دامنه تمركز خود را محدود می سازید ، بر قدرت نام تجاری خود می افزایید.
قهوه استاربكز: محدود ساختن دامنه تمركز ، به مفهوم تولید یك محصول محدود نیست . استارباكز، سی نوع قهوه مختلف را عرضه می كند.
قانون معروفیت در برندیگ :
تولد یك نام تجاری از طریق معروفیت و شهرت آن شكل می گیرد و نه از طریق تبلیغات.
بادی شاب : در سال 1۹7۶ افتتاح شد. هدف از گشایش این مكان ، ارائه لوازم آرایشی “ طبیعی “ ساخته شده از مواد كامل خالص و اولیه بود.
قانون تبلیغات در نام تجاری:
هر نام تجاری پس از تولد ، به تبلیغات نیازمند است ، تا سالم و ماندگار شود.
لاستیك گودیر : مضمون ثابت تبلیغات لاستیكهای گودیر درطول سالها ، بدین صورت بوده است :

لاستیكهای درجه یك

قانون واژه در برندسازی :
برای تملك ذهن مصرف كننده و تثبیت واژه ای درآن ، یك نام تجاری می بایست به كوششی وصف ناپذیر بپردازد.
فدرال اكسپرس : نخستین پست هوایی است كه تمركز خود را محدود به تحویل پستی شبانه كرده است ، و موفقیت خود را مدیون این نكته است ، زیرا كه كلمه ” شبانه ” را در ذهنمصرف كننده تثبیت كرده است .
قانون اعتبار در برندسازی :
ركن اصلی موفقیت یك نام تجاری ، در ادعای اصالت آن است.
كوكاكولا : در سال 1۹۴۲ ، تبلیغات شركت كوكاكولا به این صورت بود.

تنها چیزی كه مانند كوكاكولاست ، خود كوكاكولاست. كوكاكولا یك نوشابه واقعی است .

قانون كیفیت در برندسازی :
كیفیت مهم است ، اما نام تجاری ، تنها با كیفیت ساخته نمی شود.
رولكس : رولكس به عنوان مشهورترین و پرفروشترین ساعت گرانبهای جهان شناخته شده است. آیا كیفیت این ساعت ، علت موفقیت آن است ؟ احتمالا خیر.
قانون نام در برندسازی :
زیراكس : از جمله پیشگامان در كپی برروی كاغذهای بی خط با نامی كوتاه و منحصر به فرد. با این حال، زمانی كه زیراكس بر آن شد نام معتبر خود را به دنیای كامپیوتر انتقال دهد، نتیجه اش، میلیونها دلار ضررو زیان بود.
قانون اسم عام (ژنریك) در برندسازی:
یكی از سریعترین راههای عدم موفقیت، استفاده از اسامی عام برای نام تجاری است.
بلوک باستر ویدئو : زمانی نام تجاری موفقی برای اجاره دادن ویدئو است، كه عنوان تجاری عام ویدئو رنتال نباشد.
قانون نام كمپانی در برند:
نام تجاری یك نام تجاری است، و كمپانی یك كمپانی است، این دو با یكدیگر تفاوت دارند.
استفاده از نام كمپانی برای انجام داد و ستد است و نه روشن كردن ذهن مصرف كنندگان.
تاید : آیا محصول تاید، نیازمند حمایت كمپانی تولیدكننده خود است؟ احتماال خیر.
قانون زیر زنجیره ها در برند :
آنچه كه یك نام تجاری می سازد، زیر زنجیره ها می توانند به راحتی نابود سازند.
“ Inn Holiday ”با ارائه زیر زنجیره های هتلهای هالیدی :
Holiday Inn Select , ، Holiday Inn Express جمله از خود Court Garden Inn Holiday به صورت یك نام تجاری عظیم درآمده است. ارائه این زیر زنجیره ها، موجب فرسایش و تضعیف نام تجاری اصلی شده است.
قانون رنگ در نشان تجاری :
یك نام تجاری، بایستی رنگ متضاد رقیب اصلی خود را انتخاب كند.
كمپانی جواهر سازی تیفانی : تمامی جعبه های تیفانی آبی رنگ اند. اگر از تمامی رنگهای موجود برای جعبه ها ی خویش استفاده كرده بود، فرصتی عالی را برای تقویت نام تجاری خود، از طریق رنگی متمایز از دست می داد.
قانون یکتایی در نام تجاری :
مهمترین بعد یك نام تجاری ، ثابت قدم بودن آن است.
ولوو : بیش از 35 سال است كه به دلیل استحكام و مقاومت ، مورد توجه اند و در این مدت ، ولوو به صورت پرفروشترین اتومبیل لوكس اروپایی درآمده است .

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و سئو با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه:

 استراتژی کسب و کار

عوامل کلیدی موفقیت در بازار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به گفتگو ملحق بشید ؟
در صورت تمایل همکاری کنید !

دیدگاهتان را بنویسید